ZELZELE SURESİ*99

ZELZELE SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,

2 . Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,

3 . Ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman;

4 . O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

5 . Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

6 . O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.

7 . Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

8 . Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.