TEKVİR SURESİ*81

TEKVİR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Güneş, köreltildiği zaman,

2 . Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

3 . Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4 . Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,

5 . Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,

6 . Denizler, tutuşturulduğu zaman,

7 . Nefisler, birleştiği zaman,

8 . Ve ‘diri diri toprağa gömülen kızcağıza’ sorulduğu zaman:

9 . “Hangi suçtan dolayı öldürüldü?”

10 . Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,

11 . Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

12 . Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

13 . Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

14 . (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

15 . Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,

16 . Bir akış içinde yerini alanlara;

17 . Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

18 . Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

19 . Şüphesiz o (Kur’an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah’tan getirdiği) sözüdür;

20 . (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.

21 . Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

22 . Sizin sahibiniz bir deli değildir.

23 . Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.

24 . O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

25 . O (Kur’an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26 . Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

27 . O (Kur’an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

28 . Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.

29 . Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.