TEKASÜR SURESİ*102

TEKASÜR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . (Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi ‘tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.’

2 . “Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.”

3 . Hayır; ileride bileceksiniz.

4 . Yine hayır; ileride bileceksiniz.

5 . Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

6 . Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz.

7 . Sonra onu, gerçekten yakîn gözüyle (Ayne’l Yakîn) görmüş olacaksınız.

8 . Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.