TARIK SURESİ*86

TARIK SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Göğe ve Tarık’a andolsun,

2 . Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

3 . (Karanlığı) Delen yıldızdır.

4 . Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

5 . İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?

6 . Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

7 . (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar)dan çıkar.

8 . Şüphesiz (Allah), onu yeniden-döndürmeye güç yetirendir.

9 . Sırların orta yere çıkarılacağı gün;

10 . Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.

11 . Dönüşlü olan göğe andolsun.

12 . Yarılan yere de.

13 . Şüphesiz o (Kur’an), ayırdeden bir sözdür.

14 . O, bir şaka değildir.

15 . Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

16 . Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.

17 . Sen kafirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı.