ŞEMS SURESİ*91

ŞEMS SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Güneş’e ve onun parıltısına andolsun,

2 . Onu izlediği zaman Ay’a,

3 . Onu (Güneş) parıldattığı zaman gündüze,

4 . Onu sarıp-örttüğü zaman geceye,

5 . Göğe ve onu bina edene,

6 . Yere ve onu yayıp döşeyene,

7 . Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’,

8 . Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

9 . Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

10 . Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

11 . Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;

12 . En ‘zorlu bedbahtları’ ayaklandığında,

13 . Allah’ın elçisi onlara dedi ki: “Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin.”

14 . Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla ‘onları yerle bir etti, kırıp geçirdi’; orasını da dümdüz etti.

15 . (Allah, asla) Bunun sonucundan korkmaz.