RAHMAN SURESİ*55

RAHMAN SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Rahman (olan Allah)

2 . Kur’an’ı öğretti.

3 . İnsanı yarattı.

4 . Ona beyanı öğretti.

5 . Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

6 . Bitki ve ağaç (O’na) secde etmektedirler.

7 . Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

8 . Sakın mizanda ‘haksızlık ve taşkınlık yapmayın.’

9 . Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

10 . Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

11 . Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

12 . Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

13 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

14 . İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15 . Cann’ı (cinni) da ‘yalın-dumansız bir ateşten’ yarattı.

16 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

17 . O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

18 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

19 . Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

20 . İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

21 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

22 . İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

24 . Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur.

25 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

26 . (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

27 . Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

28 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29 . Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir.

30 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

31 . Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

32 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

33 . Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ‘üstün bir güç (sultan)’ olmaksızın aşamazsınız.

34 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

35 . İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ‘kurtulup-başaramazsınız.’

36 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37 . Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

38 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

39 . İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

40 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

41 . (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

42 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

43 . İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

44 . Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

45 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

46 . Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

47 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

48 . Çeşit çeşit ‘inceliklere ve güzelliklere’ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

49 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

50 . İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

51 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

52 . İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

53 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

54 . Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

55 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

56 . Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

58 . Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

59 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60 . İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

61 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

62 . Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

63 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64 . Alabildiğine yemyeşildirler.

65 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

66 . İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

67 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68 . İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

69 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

70 . Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72 . Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

73 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74 . Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

75 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76 . Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

77 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78 . Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.