NEBE SURESİ*78

NEBE SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2 . O büyük haberi mi?

3 . Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4 . Hayır; yakında bileceklerdir.

5 . Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6 . Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7 . Dağları da birer kazık?

8 . Sizi çift çift yarattık.

9 . Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10 . Geceyi bir örtü yaptık.

11 . Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12 . Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13 . Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14 . Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.

15 . Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16 . Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17 . Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18 . Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19 . O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20 . Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21 . Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22 . Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23 . Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24 . Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25 . Kaynar sudan ve irinden başka.

26 . (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27 . Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28 . Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29 . Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30 . Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31 . Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ vardır.

32 . Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33 . Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34 . Dopdolu kadehler.

35 . İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.

36 . Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37 . Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

38 . Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39 . İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.

40 . Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.