NAZİ’AT SURESİ*79

NAZİ’AT SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

2 . Yumuşacık çekip alanlara,

3 . Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

4 . Öncü olarak yarışıp geçenlere,

5 . Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

6 . O sarsıntının sarsacağı gün,

7 . Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

8 . O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

9 . Gözler zillet içinde düşecek.

10 . Derler ki: “Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?”

11 . “Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

12 . Derler ki: “Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.”

13 . Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

14 . Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.

15 . Musa’nın haberi sana geldi mi?

16 . Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti:

17 . “Firavun’a git; çünkü o, azdı.”

18 . Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?”

19 . “Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O’ndan) korkmuş olursun.”

20 . (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

21 . Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

22 . Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü.

23 . Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

24 . Dedi ki: “Sizin en yüce Rabbiniz benim.”

25 . Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

26 . Gerçekten bunda ‘içi titreyerek korkacak’ kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

27 . Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

28 . Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

29 . Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

30 . Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

31 . Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

32 . Dağlarını dikip-oturttu;

33 . Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

34 . Ancak o, ‘herşeyi batırıp gömen büyük-felaket’ (kıyamet) geldiği zaman.

35 . O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

36 . Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

37 . Artık kim taşkınlık edip-azarsa,

38 . Ve dünya hayatını seçerse,

39 . Şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

40 . Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

41 . Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

42 . “O ne zaman demir atacak?” diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.

43 . Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki…

44 . En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

45 . Sen, yalnızca ondan ‘içi titreyerek korkanlar’ için bir uyarıcısın.

46 . Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.