NASR SURESİ*110

NASR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2 . Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,

3 . Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.