NAS SURESİ*114

NAS SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2 . İnsanların malikine,

3 . İnsanların (gerçek) İlahına;

4 . ‘Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.

5 . Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

6 . Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım).