MÜRSELAT SURESİ*77

MÜRSELAT SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;

2 . Derken kökünden koparıp savuranlara.

3 . Yaydıkça yayanlara.

4 . Böylece ayırdıkça ayıranlara,

5 . Zikr (vahy, öğüt) bırakanlara;

6 . Özür (suçu, eksikliği ortadan kaldırmak) veya uyarmak için.

7 . Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir.

8 . Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman,

9 . Gök yarıldığı zaman

10 . Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman,

11 . Ve resuller de (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman

12 . (Bu,) Hangi gün için ertelenmişti?

13 . (Mü’mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için.

14 . Bu ayırma gününü sana ne bildirdi?

15 . O gün, yalanlayanların vay haline.

16 . Biz, öncekileri helak etmedik mi?

17 . Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.

18 . İşte Biz, suçlu-günahkarlara böyle yapıyoruz.

19 . O gün, yalanlayanların vay haline.

20 . Sizi basbayağı bir sudan yaratmadık mı?

21 . Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik.

22 . Belli bir süreye kadar;

23 . İşte (buna) güç yetirdik. Demek ki, Biz ne güzel güç yetirenleriz.

24 . O gün, yalanlayanların vay haline.

25 . Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı?

26 . Dirilere ve ölülere.

27 . Ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi? Size tatlı bir su içirmedik mi?

28 . O gün, yalanlayanların vay haline.

29 . Kendisini yalanladığınız (azab)a gidin.

30 . Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.

31 . Ne gölge altında barındırır, ne (yakıcı) alevden korur.

32 . Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.

33 . Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.

34 . O gün, yalanlayanların vay haline.

35 . Bu, onların konuşamayacakları bir gündür.

36 . Ve onlara özür beyan etmeleri için izin verilmez.

37 . O gün, yalanlayanların vay haline.

38 . Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri ‘birarada topladık.’

39 . Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, durmaksızın bana karşı kurun.

40 . O gün, yalanlayanların vay haline.

41 . Şüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve pınar-başlarındadır;

42 . Ve canlarının çekip-arzu ettiği meyveler (arasındadırlar).

43 . Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere, afiyetle yiyin ve için.

44 . Elbette Biz, ‘iyi ve güzel’ davrananları işte böyle ödüllendiririz.

45 . O gün, yalanlayanların vay haline.

46 . (Sizler de dünyada) Yiyin ve biraz yararlanın. Çünkü siz, suçlu-günahkar kimselersiniz.

47 . O gün, yalanlayanların vay haline.

48 . Onlara: “Rüku edin” denildiği zaman, rüku etmezler.

49 . O gün, yalanlayanların vay haline.

50 . Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?