MESED SURESİ*111

MESED SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Ebu Leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya.

2 . Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı.

3 . Alevi olan bir ateşe girecektir.

4 . Eşi de; odun hamalı (ve)

5 . Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.