LEYL SURESİ*92

LEYL SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

2 . Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

3 . Erkeği ve dişiyi yaratana;

4 . Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

5 . Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

6 . Ve en güzel olanı doğrularsa,

7 . Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

8 . Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

9 . Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

10 . Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

11 . Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

12 . Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.

13 . Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.

14 . Artık sizi, ‘alevleri kabardıkça kabaran’ bir ateşle uyardım.

15 . Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

16 . Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

17 . Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

18 . Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

19 . Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

20 . Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

21 . Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.