KUREYŞ SURESİ*106

KUREYŞ SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . (Hiç değilse kendilerini) Kureyş’i ‘bir araya getirip anlaştırdığı’

2 . Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

3 . Şu Ev (Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler;

4 . Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.