İNŞİRAH SURESİ*94

İNŞİRAH SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?

2 . Ve yükünü indirip-atmadık mı?

3 . Ki o, senin belini bükmüştü;

4 . Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

5 . Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.

6 . Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.

7 . Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.

8 . Ve yalnızca Rabbine rağbet et.