İNŞİKAK SURESİ*84

İNŞİKAK SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Gök, yarılıp-parçalandığı,

2 . Ve ‘kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman;

3 . Yer, düzlendiği,

4 . İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

5 . Ve ‘kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.

6 . Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın.

7 . Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

8 . O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

9 . Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

10 . Kimin de kitabı ardından verilirse,

11 . O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

12 . Çılgın alevli ateşe girecek.

13 . Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

14 . Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

15 . Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.

16 . Şafak-vaktine yemin ederim,

17 . Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

18 . Ondördüne girdiği zaman aya;

19 . Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

20 . Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

21 . Kendilerine Kur’an okunduğunda secde etmiyorlar.

22 . Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

23 . Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

24 . Bu durumda sen, onlara acı bir azap ile müjde ver.

25 . Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.