İNFİTAR SURESİ*82

İNFİTAR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman,

2 . Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman,

3 . Denizler, fışkırtılıp-taşırıldığı zaman,

4 . Ve kabirlerin içi ‘deşilip dışa atıldığı’ zaman;

5 . (Artık her) Nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir.

6 . Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?

7 . Ki O, seni yarattı, ‘sana bir düzen içinde biçim verdi’ ve seni bir itidal üzere kıldı.

8 . Dilediği bir surette seni tertib etti.

9 . Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

10 . Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var,

11 . ‘Şerefli-üstün’ yazıcılar.

12 . Her yapmakta olduğunuzu bilirler.

13 . Şüphesiz ebrar olanlar, elbette nimetler(le donatılmış cennetler) içindedirler.

14 . Ve şüphesiz facir (kötü) olanlar da, elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler.

15 . Onlar, din günü oraya yollanırlar.

16 . Ve ondan ayrılıp-kaybolacak değildirler.

17 . Din gününü sana bildiren şey nedir?

18 . Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir?

19 . Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah’ındır.