HÜMEZE SURESİ*104

HÜMEZE SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

2 . Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

3 . Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

4 . Hayır; andolsun o, ‘hutame’ye atılacaktır.

5 . “Hutame”nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

6 . Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

7 . Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.

8 . O, onların üzerine kilitlenecektir;

9 . (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).