HİCR SURESİ*15

HİCR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitab’ın ve apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir.

2 . O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.

3 . Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir.

4 . Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

5 . Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

6 . Onlar: “Ey kendisine Kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin,” dediler.

7 . “Eğer doğruyu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?”

8 . Hak olmaksızın Biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

9 . Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.

10 . Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik.

11 . Onlara herhangi bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.

12 . Böylece Biz onu (alayı), suçlu-günahkarların kalplerine sokarız.

13 . Onlar ona (indirilen kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiştir.

14 . Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

15 . Mutlaka: “Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz” diyeceklerdir.

16 . Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

17 . Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.

18 . Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

19 . Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda herşeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.

20 . Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

21 . Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim Katımız’da olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.

22 . Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz.

23 . Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

24 . Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir.

25 . Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

26 . Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

27 . Ve Cann’ı da daha önce ‘nüfuz eden kavurucu’ ateşten yaratmıştık.

28 . Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.”

29 . “Ona bir biçim verdiğimde ve ona Ruhum’dan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın.”

30 . Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti.

31 . Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı.

32 . Dedi ki: “Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?”

33 . Dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim.”

34 . Dedi ki: “Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bulunmaktasın.”

35 . “Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir.”

36 . Dedi ki: “Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı.”

37 . Dedi ki: “Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın.”

38 . “Bilinen günün vaktine kadar.”

39 . Dedi ki: “Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım.”

40 . “Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.”

41 . (Allah) Dedi ki: “İşte bu, Bana göre dosdoğru olan yoldur.”

42 . “Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur.”

43 . “Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir.”

44 . Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

45 . Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

46 . Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.

47 . Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.

48 . Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.

49 . Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

50 . Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.

51 . Onlara İbrahim’in konuklarından haber ver.

52 . Yanına girdiklerinde “Selam” demişlerdi. O da: “Biz sizden korkmaktayız” demişti.

53 . Dediler ki: “Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz.”

54 . Dedi ki: “Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?”

55 . Dediler ki: “Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.”

56 . Dedi ki: “Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?”

57 . Dedi ki: “Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?”

58 . Dediler ki: “Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğa gönderildik.”

59 . “Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.”

60 . “Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.”

61 . Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde,

62 . (Lut) Dedi ki: “Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz.”

63 . “Hayır” dediler. “Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik.”

64 . “Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz.”

65 . “Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin.”

66 . Ve onlara şu emri verdik: “Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir.”

67 . Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi.

68 . (Lut onlara) “Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin” dedi.

69 . “Allah’tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin.”

70 . Dediler ki: “Biz seni ‘herkes(in işin)e karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?”

71 . Dedi ki: “Eğer yapmak-istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım.”

72 . Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör-sersemdiler.

73 . Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi.

74 . Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık.

75 . Elbette bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardır.

76 . O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır.

77 . Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır.

78 . Eyke halkı da gerçekten zalim-kimselerdi.

79 . Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir.

80 . Andolsun, Hicr halkı da gönderilen(elçi)leri yalanlamışlardı.

81 . Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi.

82 . Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

83 . Derken, sabah vaktine girdiklerinde, onları o dayanılmaz-çığlık yakalayıverdi.

84 . Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

85 . Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

86 . Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta Kendisi’dir.

87 . Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik.

88 . Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü’minler için de (şefkat) kanatlarını ger.

89 . Ve de ki: “Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım.”

90 . Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

91 . Ki onlar Kur’anı parça-parça kıldılar.

92 . Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız.

93 . Yapmakta oldukları şeyleri.

94 . Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

95 . Şüphesiz o alay edenlere (karşı) Biz sana yeteriz.

96 . Ki onlar, Allah ile beraber başka İlahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir.

97 . Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.

98 . Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

99 . Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.