GAŞİYE SURESİ*88

GAŞİYE SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?

2 . O gün, öyle yüzler vardır ki, ‘zillet içinde aşağılanmıştır.’

3 . Çalışmış, boşuna yorulmuştur.

4 . Kızgın bir ateşe yollanırlar.

5 . Kaynar bir kaynaktan içirilirler.

6 . Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur.

7 . Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

8 . O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.

9 . Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur.

10 . Yüksek bir cennettedir.

11 . Orda anlamsız bir söz işitmez.

12 . Orda ‘durmaksızın akan’ bir kaynak vardır.

13 . Orda ‘yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

14 . Konulmuş (içecek dolu) kaplar,

15 . Dizi dizi yastıklar,

16 . Ve serilmiş yaygılar.

17 . Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

18 . Göğe, nasıl yükseltildi?

19 . Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu?

20 . Yere; nasıl yayılıp-döşendi?

21 . Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.

22 . Onlara ‘zor ve baskı’ kullanacak değilsin.

23 . Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse

24 . Allah, onu en büyük azap ile azaplandırır.

25 . Şüphesiz onların dönüşleri Bizedir.

26 . Sonra onları hesaba çekmek de elbette Bize aittir.