FECR SURESİ*89

FECR SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Fecre andolsun,

2 . On geceye,

3 . Çifte ve tek’e,

4 . Akıp-gittiği zaman geceye,

5 . Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

6 . Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

7 . ‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e?

8 . Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

9 . Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a?

10 . Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a?

11 . Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

12 . Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.’

13 . Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi.

14 . Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

15 . Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der.

16 . Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der.

17 . Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18 . Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19 . Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

20 . Malı ‘bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz.

21 . Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

22 . Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

23 . O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

24 . Der ki: “Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim.”

25 . Artık o gün hiç kimse (Allah’ın) vereceği azap gibi azaplandıramaz.

26 . Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

27 . Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

28 . Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

29 . Artık kullarımın arasına gir.

30 . Cennetime gir.