DUHA SURESİ*93

DUHA SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Kuşluk vaktine andolsun,

2 . ‘Karanlığı iyice çöktüğü’ zaman geceye,

3 . Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.

4 . Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5 . Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.

6 . Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?

7 . Ve seni yol bilmez iken, ‘doğru yola yöneltip iletmedi mi?

8 . Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?

9 . Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme.

10 . İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma.

11 . Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.