BURUC SURESİ*85

BURUC SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Burçları olan göğe andolsun,

2 . O vadedilen güne,

3 . Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene).

4 . Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

5 . ‘Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’

6 . Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.

7 . Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8 . Onlardan, yalnızca ‘üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

9 . Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır.

10 . Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.

11 . Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.

12 . Doğrusu, Rabbinin ‘zorlu yakalayışı’ şiddetlidir.

13 . Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.

14 . O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

15 . Arşın sahibidir; Mecid (pek Yüce)dir.

16 . Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.

17 . Orduların haberi sana geldi mi?

18 . Firavun ve Semud (ordularının)?

19 . Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

20 . Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.

21 . Hayır; o (Kitap), ‘şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;

22 . Levh-i Mahfuz’dadır.