BELED SURESİ*90

BELED SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Hayır; bu şehre yemin ederim,

2 . Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

3 . Babaya ve doğan-çocuğa da.

4 . Andolsun, Biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

5 . O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6 . O: “Yığınla mal tüketip-yok ettim” diyor.

7 . Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8 . Biz ona iki göz vermedik mi?

9 . Bir dil ve iki dudak?

10 . Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik.

11 . Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

12 . Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

13 . Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

14 . Ya da açlık gününde doyurmaktır,

15 . Yakın olan bir yetimi,

16 . Veya sürünen bir yoksulu.

17 . Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

18 . İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene).

19 . Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme).

20 . “Kapıları kilitlenmiş” bir ateş onların üzerinedir.