ALAK SURESİ*96

ALAK SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Yaratan Rabbin adıyla oku.

2 . O, insanı bir alak’tan yarattı.

3 . Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

4 . Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

5 . İnsana bilmediğini öğretti.

6 . Hayır; gerçekten insan, azar.

7 . Kendini müstağni gördüğünden.

8 . Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

9 . Engellemekte olanı gördün mü?

10 . Namaz kıldığı zaman bir kulu.

11 . Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

12 . Ya da takvayı emrettiyse.

13 . Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

14 . O, Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?

15 . Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

16 . O yalancı, günahkar olan alnından.

17 . O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

18 . Biz de zebanileri çağıracağız.

19 . Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.