A’LA SURESİ*87

A’LA SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Rabbinin Yüce ismini tesbih et,

2 . Ki O, yarattı, ‘bir düzen içinde biçim verdi’,

3 . Takdir etti, böylece yol gösterdi,

4 . ‘Yemyeşil-otlağı’ çıkardı.

5 . Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

6 . Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

7 . Ancak Allah’ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

8 . Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.

9 . Şu halde, eğer ‘öğüt ve hatırlatma’ bir yarar sağlayacaksa, ‘öğüt verip hatırlat.’

10 . Allah’tan ‘İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür.

11 . ‘Mutsuz-bedbaht’ olan ondan kaçınır.

12 . Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.

13 . Sonra onun içinde o, ne ölür, ne yaşar.

14 . Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;

15 . Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

16 . Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

17 . Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

18 . Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

19 . İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.