ADİYAT SURESİ*100

ADİYAT SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

2 . (Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara,

3 . Sabah vakti baskın yapanlara.

4 . Derken, orada tozu dumana katanlara,

5 . Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

6 . Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür.

7 . Ve gerçekten, kendisi buna şahiddir.

8 . Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.

9 . Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların ‘deşilip dışa atıldığı,’

10 . Göğüslerde olanların derlenip-devşirildiği zamanı?

11 . Şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.