ABESE SURESİ*80

ABESE SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a Sığınırım

1 . Surat astı ve yüz çevirdi;

2 . Kendisine o kör geldi diye.

3 . Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak?

4 . Veya öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.

5 . Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

6 . İşte sen, onda ‘yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun.

7 . Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne?

8 . Ama koşarak sana gelen ise,

9 . Ki o, ‘içi titreyerek korkar’ bir durumdadır;

10 . Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.

11 . Hayır; çünkü o (Kur’an), bir öğüttür.

12 . Artık dileyen, onu ‘düşünüp-öğüt alsın.’

13 . O (Kur’an), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir.

14 . Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış.

15 . Katiplerin ellerinde.

16 . (Ki onlar,) Üstün değerli, ‘iyilik ve dürüstlük sembolü.’

17 . Kahrolası insan, ne kadar nankördür.

18 . (Allah) Onu hangi şeyden yarattı?

19 . Bir damla sudan yarattı da onu ‘bir ölçüyle biçime soktu.’

20 . Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21 . Sonra onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.

22 . Sonra dilediği zaman onu diriltir.

23 . Hayır; ona (Allah’ın) emrettiğini yerine getirmedi.

24 . Bir de insan, yediğine bir bakıversin;

25 . Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık,

26 . Sonra yeri yardıkça yardık;

27 . Böylece onda taneler bitirdik,

28 . Üzümler, yoncalar,

29 . Zeytinler, hurmalar,

30 . Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler.

31 . Meyveler ve otlaklıklar,

32 . Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

33 . Fakat ‘kulakları patlatırcasına olan o gürleme’ geldiği zaman,

34 . Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;

35 . Annesinden ve babasından,

36 . Eşinden ve çocuklarından,

37 . O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.

38 . O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır;

39 . Güler ve sevinç içindedir.

40 . Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür.

41 . Bir karartı sarıp-kaplamıştır.

42 . İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.