FATİHA SURESİ*1

FATİHA SURESİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Kovulmuş Şeytan’dan Allaha Sığınırım

1 . Hamd Alemlerin Rabbinedir

2 . Rahman ve Rahimdir.

3 . Din gününün malikidir.

4 . Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

5 . Bizi doğru yola ilet;

6 . Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna

7 . Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.