ZEBUR

ZEBUR

Eğer seni yalanlarlarsa senden önce apaçık belgeler Zeburlar ve aydınlık kitapla gelen elçileri de yalanlamışlardır. (Ali İmran/184)

Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur verdik. (Nisa/163)

Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun Biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud’a da Zebur verdik. (İsra/55)

Andolsun Biz Zikir’den sonra Zebur’da da: Hiç şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. (Enbiya/105)