ZAKKUM

ZAKKUM

Nasıl böyle bir konaklanma mı daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? (Saffat/62)

Doğrusu Biz onu kâfirler için bir fitne (bir imtihan konusu) kıldık. (Saffat/63)

Şüphesiz o ‘çılgınca yanan ateşin’ dibinde bitip çıkar. (Saffat/64)

Onun tomurcukları şeytanların başları gibidir. (Saffat/65)

Artık gerçekten ondan yiyecekler böylelikle karınlarını ondan dolduracaklar. (Saffat/66)

Doğrusu o zakkum ağacı; (Duhan/43)

Günahkar olanın yemeğidir. (Duhan/44)

Pota gibi; karınlarda kaynar-durur; (Duhan/45)

Kaynar-suyun kaynaması gibi. (Duhan/46)

Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz. (Vakıa/52)

Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız. (Vakıa/53)