YONTMAK

YONTMAK

(Allah’ın) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde (güç ve servetle) yerleştirdiğini hatırlayın. Ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz. Şu halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.” (Araf/74)

Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. (Hicr/82)

Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz.” (Şuara/149)

Dedi ki: “Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?” (Saffat/95)