YAZICI

YAZICI

Artık kim, bir mü’min olarak salih amellerde bulunursa, onun çabası için (karşılık olarak) küfran (nankörlük) yoktur. Şüphesiz Biz, onun yazıcılarıyız. (Enbiya/94)

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken (Kaf/17)

‘Şerefli-üstün’ yazıcılar. (İfitar/11)