YAKîN

YAKîN

Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr/99)

Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı.” (Müddesir/47)

Sonra onu, gerçekten yakîn gözüyle (Ayne’l Yakîn) görmüş olacaksınız. (Tekasür/7)