HZ. YAHYA (A.S.)

HZ. YAHYA (A.S.)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen duaları işitensin” dedi. (Ali İmran/38)

O mihrapta namaz kılarken melekler ona seslendi: “Allah sana Yahya’yı müjdeler. O Allah’tan olan bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan efendi iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.” (Ali İmran/39)

Zekeriya’yı Yahya’yı İsa’yı ve İlyas’ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir. (En’am/85)

“Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl.” (Meryem/6)

(Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya şüphesiz Biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız.” (Meryem/7)

(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) “Ey Yahya Kitabı kuvvetle tut.” Daha çocuk iken ona hikmet verdik. (Meryem/12)

Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O çok takva sahibi biriydi. (Meryem/13)

Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. (Meryem/14)

Ona selam olsun; doğduğu gün öleceği gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağı gün de. (Meryem/15)

Onun duasına icabet ettik kendisine Yahya’yı armağan ettik eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. (Enbiya/90)