VEHM

VEHM

Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip duruyorlar, (Şuara/225)