VAKIA

VAKIA

Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman, (Vakıa/1)

İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuş (gerçekleşmiş)tur. (Hakka/15)