USTA

USTA

Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz.” (Şuara/149)

Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. (Sad/37)