TUVA

TUVA

Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen, kutsal vadi olan Tuva’dasın.” (Taha/12)

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti: (Nazi’at/16)