TOZ

TOZ

Onların yaptıkları her işin önüne geçtik, böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik. (Furkan/23)

Tozu dumana katıp savuran (rüzgar)lara. (Zariyat/1)

Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu, (Vakıa/6)

Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür. (Abese/40)

Derken, orada tozu dumana katanlara. (Adiyat/4)