TAKVİM

TAKVİM

Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah’ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki    Allah takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe/36)