SİCCİN

SİCCİN

Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz “Siccîn” dedir. (Mutaffıfın/7)

Siccîn”in ne olduğunu sana öğreten nedir? (Mutaffıfın/8)