SELEF

SELEF

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık. (Zuhruf/56)