SARP

SARP

Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. (Müddesir/17)

Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi. (Beled/11)

Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? (Beled/12)