SANAT

SANAT

Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?” (Şuara/129)

Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. herşeyi ‘sapasağlam ve yerli yerinde yapan’ Allah’ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdârdır. (Neml/88)