SAHİFE

SAHİFE

Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yapıcılarız. (Enbiya/104)

Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; elçileri ise; kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. (Fatır/25)

Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? (Necm/36)

Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister. (Müddesir/52)

O (Kur’an), ‘şerefli-üstün’ sahifelerdedir. (Abese/13)

Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, (Tekvir/10)

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır; (A’la/18)

İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde. (A’la/19)

(O delil de) Allah’tan gönderilmiş-bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır; (Beyyine/2)