Şİ’RA YILDIZI

Şİ’RA YILDIZI

Doğrusu, ‘Şi’ra (yıldızı)nın’ Rabbi O’dur. (Necm/49)