ŞAİR

ŞAİR

“Hayır” dediler. (Bunlar) Karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendisi uydurmuştur; hayır o bir şairdir. Böyle değilse, öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin.” (Enbiya/5)

Şairler ise; gerçekten onlara azgın-sapıklar uyar. (Şuara/224)

Ve derlerdi ki: “Biz, ünlenmiş bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz?” (Saffat/36)

Yoksa onlar: “Bir şairdir, biz ona zamanın (getireceği) felaketleri gözlüyoruz” mu diyorlar? (Tur/30)

O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz? (Hakka/41)