REHBER

REHBER

(Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir. (Mü’min/54)

Bundan önce de, bir rehber (imam) ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Bu da, zulmedenleri uyarmak ve ihsanda bulunanlara bir müjde olmak üzere (kendinden önceki kitapları) doğrulayıcı ve Arapça bir dil ile olan bir kitaptır. (Ahkaf/12)