POTA

POTA

Pota gibi; karınlarda kaynar-durur; (Duhan/45)